Novinky

Voľby do NRSR 5. marca 2016 - informácie pre voliča
Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
      Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana

Oznámenie o zámere predať obecné pozemky
Oznámenie
        Obecný úrad Píla oznamuje, že obecné zastupiteľstvo na svojom druhom verejnom

VZN o chove psov

Všeobecne záväzné nariadenieObce Píla

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Píla

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Píla
 
 Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 2/2015  zo dňa 27. 3. 2015 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra

Pozvánka
na 2. verejné zasadnutie OZ